Privacyverklaring

Onaroo, gevestigd aan
Anna Bijnsring 48
7321 HH Apeldoorn

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Onaroo
Anna Bijnsring 48
7321 HH Apeldoorn
info@onaroo.nl
055-8437100

Persoonsgegevens die Onaroo verwerkt

Onaroo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Onaroo verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Onaroo verwerkt

De website en/of dienst van Onaroo heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onaroo kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Onaroo raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Onaroo zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@onaroo.nl, dan verwijdert Onaroo deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Onaroo persoonsgegevens verwerkt

Onaroo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
  u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Onaroo verwerkt ook persoonsgegevens als Onaroo hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Onaroo nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Onaroo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onaroo) tussen zit.

Hoe lang Onaroo persoonsgegevens bewaart

Onaroo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart Onaroo tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Onaroo verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Onaroo andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Onaroo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Onaroo een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Onaroo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Onaroo gebruikt

Onaroo gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Onaroo gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Onaroo hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van Onaroo zie https://onaroo.nl/cookieverklaring.

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Onaroo wil graag weten hoe de bezoekers van Onaroo de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Onaroo bezoekt, zodat Onaroo het gebruik van de website kan optimaliseren. Onaroo wil natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter wil Onaroo u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Onaroo goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Onaroo kan u daarom niet persoonlijk herleiden. Onaroo heeft op 13 november 2019 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft Onaroo ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat Onaroo de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht u dat wel willen, dan verwijst Onaroo u naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Onaroo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Onaroo een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Onaroo van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor gaat u naar deze pagina: https://onaroo.nl/recht-op-correctie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onaroo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Onaroo u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Onaroo reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Onaroo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Onaroo persoonsgegevens beveiligt

Onaroo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@onaroo.nl.

Contactinformatie

Onaroo®
Anna Bijnsring 48
7321 HH Apeldoorn

Telefoon: 055-8437100
Ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur

Mailadres: info@onaroo.nl

KvK: 66955726
BTW: NL210017375B01